Taisyklės lankant liekninančius limfodrenažinius masažus arba liekninančias treniruotes.

  • Turėkite abonementinę kortelę.
  • Vilkėkite patogią, ir tam skirtą aprangą.
  • Sportuokite tik su švaria sportine avalyne.
  • Lankykites 1 kart per dieną, ne dažniau nei kas antrą dieną pagal įsigytą programą. Rekomenduojama du – tris kartus per savaitę.
  • Būtinai turėkite vandens.
  • Pasitikrinkite sveikatą.

ABONEMENTINĖS KORTELĖS NAUDOJIMO TVARKA

1.1. Klientui, įsigijusiam abonementą ir sumokėjusiam abonemento mokestį, yra išduodama asmeninė abonementinė kortelė.
1.2. Klientas privalo aktyvuoti savo kortelę (pradėti naudotis įsigytomis paslaugomis) ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už ją, jei atitinkama sutartis nenustato kitokio abonementinių kortelių aktyvavimo termino. Nepradėjus naudotis, abonementinė kortelė (-ės) yra aktyvuojama (-os) automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos (-ų) galiojimo terminas, atitinkantis kortelės rūšį.
1.3. Klientas, praradęs savo kortelę, privalo apie tai informuoti grožio ir kūno dizaino studijoje parašyti prašymą išduoti abonementinės kortelės dublikatą.
1.4. Abonementinės kortelės galiojimas gali būti sustabdomas, t.y. Klientui gali būti suteikiamos atostogos, šių Taisyklių priede Nr. 1 pateikiamame grožio ir kūno dizaino studijoje paslaugų aprašyme paminėtoms atitinkamos trukmės abonementams, tik nustatytam laikotarpiui ir tik nurodytiems laiko intervalams, jei Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoja grožio ir kūno dizaino studiją. Abonementinės kortelės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau. Grožio ir kūno dizaino studija pasilieka sau teisę savo nuožiūra atnaujinti/keisti Priede Nr.1 nurodytų paslaugų teikimo sąlygas be atskiro įspėjimo.
1.5. Jei paslaugų aprašyme, pateikiamame Priede Nr. 1 nenurodyta kitaip, abonementinės kortelės gali būti pratęsiamos:
1.6. dėl ligos – tik klientui užpildžius atitinkamą grožio ir kūno dizaino studijorėms prašymo formą bei dirbantiems asmenims pateikus SODRA išduoto nedarbingumo pažymėjimo nuorašą, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą ir/arba verslo liudijimą – oficialią pažymą iš gydytojo. Asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar esantys vaiko priežiūros atostogose, kartu su gydytojo pažyma privalo pateikti pažymą apie buvimą vaiko priežiūros atostogose arba verslo liudijimo/ individualios veiklos pažymėjimo kopiją. Šiuo atveju abonementinės kortelės pratęsiamos, atitinkamai, tik nedarbingumo pažymėjimo laikotarpiui ir/ arba gydytojo pažymoje nurodytam laikotarpiui;
1.7. Dėl komandiruotės – tik klientui užpildžius atitinkamą grožio ir kūno dizaino studijos prašymo formą.
1.8. Asmeninės narystės kortelės be išankstinio grožio ir kūno dizaino studijos sutikimo negali būti perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, iškeičiamos ir pan.) kitiems asmenims.
1.9. Klientas, norintis perleisti asmeninę abonementinę kortelę kitam asmeniui, privalo grožio ir kūno dizaino studijai pateikti atitinkamą prašymą, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam kortelė yra perleidžiama,
1.10 grožio ir kūno dizaino studijai patenkinus kliento prašymą perleisti abonementinę kortelę, prašyme nurodytam asmeniui atitinkamam laikotarpiui išduodama nauja asmeninė kortelė.
1.11 Klientas, norintis pakeisti įsigytos liekninančios paslaugos rūšį, turi pateikti rašytinį prašymą dėl narystės pakeitimo. Jeigu pigesnė paslauga keičiama į brangesnę, klientas turi sumokėti abonementinės kainos skirtumą pagal keitimo dieną grožio ir kūno dizaino studijoje galiojančias kainas. Jeigu keičiama brangesnė paslauga į pigesnę, kainų skirtumas klientui negrąžinamas.
1.12 Klientams abonementinės kortelės koregavimas atliekamas iškart ir pakeista abonementinė kortelė aktyvuojama per 3 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo ir kainų skirtumo sumokėjimo dienos, jeigu sutartis nenustato kitaip.

APIE MUS

„Ledi forma“ studijoje visas dėmesys skiriamas tik Jums. Jūs svarbiausi, visada laukiami.

Grožio specialistai galės išpildyti visus Jūsų estetinius norus.

Užsisakykite naujienlaiškį

Kategorijos